31.01.2020

Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen. Schrijver is prof. dr. Eric Ketelaar, emeritus Hoogleraar Archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig Algemeen Rijksarchivaris.

In het boek gaat Ketelaar in op de invloed die de uitdagingen, patronen en normen uit het dagelijkse leven hebben op de praktijk van het archiveren, en vice versa. Ketelaar behandelt de geschiedenis van het archiveren en probeert de motieven te achterhalen van mensen die zich hiermee bezig hielden. Dit gebeurt aan de hand van meerdere domeinen, zoals overheden, kerken, handel, industrie en technologieën. Ketelaar probeert eveneens te achterhalen in hoeverre deze archiefpraktijken typisch Nederlands waren.

Het e-boek, dat mede mogelijk is gemaakt door DOCFactory, is gratis te downloaden via de volgende link: https://archivistics.home.blog/2019/12/14/new-e-book/.

 

Nieuwsarchief.

Terug

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer