Adriaan Gaastra

Na zijn studie Geschiedenis besloot Adriaan Gaastra een promotietraject aan de Universiteit Utrecht te bewandelen. In 2007 voltooide hij zijn proefschrift over vroegmiddeleeuwse boeteboeken. Het beschrijven en classificeren van middeleeuwse teksten en handschriften had toen al zijn warme belangstelling. Na zijn promotie heeft Adriaan gewerkt aan het ordenen en beschrijven van bouwdossiers bij de Gemeente Zaanstad. Van 2007 tot 2018 werkte hij als medewerker en teamleider bij het medisch archief van het Zaans Medisch Centrum. Vanaf 2012 tot de succesvolle afronding van dit project in 2017 begeleidde hij daar de digitalisering van medische dossiers.

Na twee korte periodes als docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht begon het archiefwerk toch weer te trekken. Als vrijwilliger in het Gemeentearchief van Zaanstad heeft Adriaan geholpen met het ompakken en beschrijven van het historisch archief van het ziekenhuis. Vanaf 2019 werkt hij voor DOCFactory als informatiespecialist. Naast deze werkzaamheden is hij blijven publiceren over recht en religie in de vroege middeleeuwen.

In het medisch archief maakte Adriaan de transitie van papier naar digitaal van dichtbij mee. Door zijn studie en promotie werd zijn interesse gewekt in het ordenen en toegankelijk maken van informatie. Bovendien denkt hij graag met anderen mee hoe dit het beste kan. In zijn huidige functie bij DOCFactory kan hij deze interesses ruimschoots kwijt.

linkedin.com/in/adriaan-gaastra-a12366a1/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer