Richard Bil

Richard heeft in 2018 zijn master Geschiedenis afgerond. Tijdens de stage voor deze master kwam hij in aanraking met het archiefvak: inventariseren, ordenen en selecteren lieten hem daarna niet meer los. Het was daardoor ook geen verrassing dat de vacature van DOCFactory direct bij Richard aansloeg: ‘ja, dit wil ik doen!’

Richard houdt ervan om mensen te helpen om verder te komen. Of dat nu is door bij praktische zaken bij te springen of mee te denken over het archiefproces. Hij vindt het leuk om kennis te maken met een organisatie en er gezamenlijk “de schouders onder te zetten”.

Dit past Richard ook toe buiten DOCFactory, waar hij zich bezighoudt met de organisatie bij diverse “larp”-verenigingen en groepen. Larp is een vorm van langdurig improvisatietoneel, waarbij mensen in een wereld een eigen karakter maken en spelen. Het is een sociale bezigheid, die veel tijd en voorbereiding kost, maar ook uiterst vervullend is.

linkedin.com/in/richard-bil-64b1b5173

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer