12.04.2019

Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie. Bij het vorige onderzoek, 4 jaar geleden, was dit nog 24%.

Met name onder het management is de overvloed aan (te)veel informatie groot. Bijna de helft geeft in het onderzoek aan zoveel informatie op een dag te moeten verwerken, dat dit nauwelijks vol te houden is. De zorg, ICT en onderwijs vormen negatieve uitschieters, met 60%. Met name mensen met een bestuursfunctie, juridisch beroep en administratieve functie ervaren overlast. Er is nauwelijks onderscheid tussen mannen of vrouwen die te kampen hebben met informatieovervloed, namelijk respectievelijk 28% en 29%.

Informatieovervloed heeft overigens wel een grote invloed op de werktevredenheid: van degenen die aangeven moeite te hebben met de overvloed aan informatie is 66% tevreden over de arbeidsomstandigheden, terwijl dit bij de personen die niet of nauwelijks het hoofd moeten bieden aan informatieovervloed dit 75% is. Ook zijn van de eerste groep meer personen genegen om een andere werkgever te zoeken: 57%. 30% heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij de tweede groep, dus de personen die niet of nauwelijks informatieovervloed ondervinden op hun werk is dit respectievelijk 44% en 24%.

DOCFactory beschikt over de kennis en expertise om samen met u informatie te stroomlijnen, te structureren en efficiënt(er) in te zetten, om te voorkomen dat deze informatieovervloed ontstaat. Ook in die gevallen dat er als sprake is van een informatieovervloed kunt u een beroep op DOCFactory doen om deze te bestrijden en in te dammen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onze website, mail (info@docfactory.nl) of telefoon (070-8200371).

Zie ook:

 


Nieuwsarchief.

Terug

Nieuws

20.09.2019 Referentie Yakult

Op verzoek van Yakult Europe BV heeft DOCFactory tijdelijk de dagelijkse nieuwsmonitoring, wekelijkse wetenschappelijke nieuwsmonitoring en maandelijkse productmonitoring verzorgd.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

21.06.2019 Referentie BEL Combinatie

In opdracht van de BEL Combinatie, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, heeft DOCFactory archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. 

Het betrof de archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, die in 2019 dienden te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Lees meer

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer