Marvin van Veen

Marvin heeft als werkstudent al vanaf november 2018 meegedraaid op het kantoor van DOCFactory om relevante werkervaring op te doen die aansloot op zijn studie door o.a. te werken aan rapportages op HR-gebied. Hij was daarnaast nog erg druk bezig met het afronden van zijn master. Het voelde voor Marvin uiteindelijk zo goed en vertrouwd bij DOCFactory dat hij erg blij was met het aanbod om na zijn afstuderen te starten als Junior HR-adviseur. In de zomer van 2019 heeft hij zijn sociologische master Arbeid, management en Organisatie aan de Erasmus Universiteit voltooid en kon hierdoor vol enthousiasme beginnen aan zijn loopbaan.

De interesse voor het vakgebied van HR is ontstaan tijdens zijn bestuursjaar op de universiteit bij UniPartners Rotterdam en hij wilde hierin graag meer ervaring opdoen. Het leren zal daarom niet stoppen na het afronden van zijn studie, omdat DOCFactory een groeiend bedrijf is, de HR-afdeling zal hierdoor steeds weer moeten anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen. Tevens zit de manager Bedrijfsvoering, Bianca van de Noort, al jaren in dit vak, waardoor hij ook veel van haar zal gaan leren. Al met al wordt deze nieuwe fase in zijn leven een periode vol nieuwe ervaringen!

Marvin haalt veel energie uit sport en hangt hieraan een motto dat hij op veel situaties in zijn leven kan toepassen: ‘Quitting is not an option!’

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer