Margot van Kooten

Na de opleiding Kunstgeschiedenis in Leiden en Kunst- en Cultuurwetenschappen in Rotterdam is Margot in 2006 gestart  bij het Nationaal Archief, waar ze als medewerker Selectie en Acquisitie onder meer selectielijsten vaststelde en toegangen beoordeelde. Daarnaast voerde zij een historisch onderzoek uit voor het gemeenschappelijk cultureel erfgoedproject van het Nationaal Archief, waarvoor zij onderzoek mocht doen in de archieven van Dubrovnik en Venetië.

In 2009 specialiseerde Margot zich als senior informatiespecialist verder in het informatiemanagement bij Doxis, waar zij onder andere meehielp met de inventarisatie van het omvangrijke oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis en de bewerking van het archief coördineerde.

Vanaf 2010 ging Margot als freelancer aan de slag en voerde diverse historisch onderzoeken uit, waarvan enkele hebben geresulteerd in een publicatie. Zo deed zij onderzoek in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en schreef ze mee aan de boeken Jodenjacht en Jacht op het verzet. Voor de Museumvereniging en de Restitutiecommissie voerde Margot onderzoek uit naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken die werden verdacht van roof tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van 2014 tot en met 2017 deed Margot historisch onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis en is ze coauteur van het jubileumboek Hier om te helpen. 150 jaar Nederlandse Rode Kruis.

Met haar ervaring als onderzoeker weet Margot als geen ander hoe belangrijk een goed geordend archief is. Met die kennis in het achterhoofd wil ze bij DOCFactory bijdragen aan deze archieftoegankelijkheid, voor huidige én toekomstige onderzoekers.

linkedin.com/in/margot-van-kooten-1ba5804

Nieuws

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer