Margot van Kooten

Na de opleiding Kunstgeschiedenis in Leiden en Kunst- en Cultuurwetenschappen in Rotterdam is Margot in 2006 gestart  bij het Nationaal Archief, waar ze als medewerker Selectie en Acquisitie onder meer selectielijsten vaststelde en toegangen beoordeelde. Daarnaast voerde zij een historisch onderzoek uit voor het gemeenschappelijk cultureel erfgoedproject van het Nationaal Archief, waarvoor zij onderzoek mocht doen in de archieven van Dubrovnik en Venetië.

In 2009 specialiseerde Margot zich als senior informatiespecialist verder in het informatiemanagement bij Doxis, waar zij onder andere meehielp met de inventarisatie van het omvangrijke oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis en de bewerking van het archief coördineerde.

Vanaf 2010 ging Margot als freelancer aan de slag en voerde diverse historisch onderzoeken uit, waarvan enkele hebben geresulteerd in een publicatie. Zo deed zij onderzoek in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en schreef ze mee aan de boeken Jodenjacht en Jacht op het verzet. Voor de Museumvereniging en de Restitutiecommissie voerde Margot onderzoek uit naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken die werden verdacht van roof tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van 2014 tot en met 2017 deed Margot historisch onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis en is ze coauteur van het jubileumboek Hier om te helpen. 150 jaar Nederlandse Rode Kruis.

Met haar ervaring als onderzoeker weet Margot als geen ander hoe belangrijk een goed geordend archief is. Met die kennis in het achterhoofd wil ze bij DOCFactory bijdragen aan deze archieftoegankelijkheid, voor huidige én toekomstige onderzoekers.

linkedin.com/in/margot-van-kooten-1ba5804

Nieuws

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer

31.10.2019 Referentie audit bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft DOCFactory een audit uitgevoerd met als doel het gemeentelijke digitale informatiebeheer te evalueren en, indien nodig, aan te passen. DOCFactory heeft hiervoor gebruik gemaakt van de RODIN-standaard.
Lees meer