Kees Schabbing

 

Kees startte zijn loopbaan bij het Algemeen Rijksarchief (het huidige Nationaal Archief), waar hij ook de opleiding voor middelbaar archiefambtenaar volgde. In 1978 ruilde hij Den Haag in voor een studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn afstuderen werkte hij bij de Centrale Archief Selectiedienst (CAS, nu Doc-Direkt) in Winschoten. Zijn taken bestonden uit een inventarisatie van de werkvoorraad voor de CAS, later uitgebreid met relatiebeheer en onderzoek in projectarchieven en de acquisitie van commerciële projecten.Tijdens zijn werk bij de CAS rondde Kees ook de opleiding voor hoger archiefambtenaar af.

In 1995 stapte Kees over naar de provincie Noord-Holland, waar hij eerste medewerker werd bij de uitvoering van een omvangrijk bewerkingsproject. In enkele jaren tijd werkte het team een achterstand van 10 kilometer archief weg, afgerond met overbrenging naar het Noord-Hollands Archief.

Daarna was het voor Kees een kleine stap naar de functie van adjunct-archiefinspecteur in Noord-Holland. Zijn belangrijkste specialisaties in het archieftoezicht waren de bouw- en beheerkant van archiefgebouwen en de begeleiding van archief¬bewerkings¬projecten. Zo nam hij het initiatief om tot een modelcontract te komen voor externe archiefbewerkers.

Na zijn vervroegde pensionering in 2018 is Kees op projectbasis voor DOCFactory gaan werken: “Dit vak is te mooi en te belangrijk om aan de zijlijn te staan”.

linkedin.com/in/keesschabbing/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer