Karin Kuilboer

Karin Kuilboer is van nature nieuwsgierig en wil graag weten hoe de vork in de steel zit. Na 17 jaar te hebben gewerkt bij een familiedrukkerij als verantwoordelijke voor procesbeheersing, schreef zij zich in 2014 in bij de deeltijdopleiding Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.
 
Al snel zette Karin haar eerste stappen in het archiefvak, waarbij haar technische kennis uitstekend van pas kwam. Karin werkte voor uiteenlopende organisaties, zoals een waterbedrijf, een krant en een regionale organisatie voor werk en inkomen. Haar werkzaamheden hielden onder meer in het opschonen, beschrijven, metadateren en scannen van archieven alsmede het ondersteunen van een DIV-afdeling (beantwoording van klantvragen) en postkamer (postverwerking en –registratie). Van een historische bedrijfsarchief heeft Karin een plaatsingslijst opgesteld, zodat ruim 100 jaar geschiedenis in beeld kon worden gebracht.

https://linkedin.com/in/karinkuilboer

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer