Joke Langbroek

Na het volgen van de BDI in Den Haag begon Joke als bibliothecaris-documentalist bij Shell International, waar zij meerdere functies heeft bekleed. Bij de afdeling Health, Safety & Environment (HSE) was ze literatuuronderzoeker/documentalist. Later beheerde zij de bibliotheek van de Medische Dienst in London en Den Haag, waar zij verantwoordelijk was voor documentaire informatievoorziening op het gebied van occupational health, ergonomie, voor Shell medewerkers en expats wereldwijd. Met de medische bibliotheek wist zij de kwaliteitsnorm ISO 9001 te behalen; ook heeft ze in samenwerking met de ICT-afdeling een document management systeem (dms) opgezet en geïmplementeerd.

Naast haar werkzaamheden voor Shell ging Joke Nederlandse Taal- en Letterkunde studeren met als  afstudeerrichting Historische Letterkunde. Ze heeft haar bibliotheekbaan gecombineerd met redactiewerk. Joke heeft geschreven voor verschillende publicaties en werkte mee aan het allereerste openbare Health Safety & Environmental report van Shell.

Vanuit het bibliotheekwezen maakte Joke de overstap naar een bedrijf dat webportals bouwt, onderhoudt en artikelen aanlevert. Een veelzijdige baan waar ze zich richtte op content management, redactiewerk en custom support. De laatste jaren heeft Joke projecten naar zich toegetrokken betreffende het organiseren van informatie. Dat beviel uiteindelijk zo goed dat ze weer terug wilde in het informatievak.

Joke werkt graag samen met anderen, om een optimaal resultaat te behalen en het doorgeven en toegankelijk maken van kennis en ideeën mogelijk te maken.

https://www.linkedin.com/in/joke-langbroek-3084228/

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer