Jarno Huissteden

Na het afronden van zijn bachelor studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden, heeft Jarno de overstap gemaakt naar Amsterdam om daar de master studie geschiedenis te volgen. In augustus 2019 heeft hij deze studie afgerond. In september 2019 is Jarno als docent geschiedenis begonnen op De Vrije Ruimte in Den Haag. Op deze school geeft hij een dag in de week les aan leerlingen tussen de 8 en 18 jaar oud.

De interesse voor informatiemanagement is bij Jarno ontstaan nadat hij voor zijn master scriptie veelvuldig gebruik moest maken van verschillende archieven. Het verwerken, beheren en ordenen van alle informatie interesseerde hem dusdanig dat hij hier naast het lesgeven verder mee wilde gaan.

linkedin.com/in/jarno-huissteden-45614918b/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer