Fred Schoonheim

De loopbaan van Fred startte in de 70er jaren van de vorige eeuw met functies bij de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht in Den Haag en de gemeentearchieven van Utrecht en Amsterdam. In die periode volgde hij ook de opleidingen aan de Rijksarchiefschool en SOD-II. Fred deed vervolgens een stap het Noordzeekanaal over met een functie als adjunct-streekarchivaris bij het Streekarchief Waterland.

In 1991 maakte Fred de switch naar het bedrijfsleven als directeur-oprichter van een project- en detacheringsbureau op het gebied van informatie- en archiefbeheer. In 2003 werd Fred inspecteur/interbestuurlijk toezichthouder, vervolgens provinciearchivaris en archivaris van enkele openbare lichamen bij de Provincie Utrecht. In die periode volgde hij onder meer audit-opleidingen op zijn vakgebied. 

De afgelopen anderhalf jaar was Fred op Curaçao werkzaam als directeur van de (nieuwe) ambtelijke projectorganisatie Selectie Bestuursarchieven 1938-2010 en als vakdocent selectie en inventarisatie bij de bacheloropleiding Archief- en recordsmanagement aan de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC).

Fred is een allround informatie- en archiefspecialist die in zijn loopbaan de gehele omslag van een analoge naar een digitale informatiehuishouding heeft meegemaakt en het nog steeds een uitdaging vindt om hieraan een bijdrage te leveren. Fred kent het vakgebied als geen ander en wil vanuit die kennis graag verbindingen leggen om tot resultaten te komen, waarbij hij het belangrijk vindt om de organisatorische en persoonlijke balans niet uit het oog te verliezen.

https://www.linkedin.com/in/fred-schoonheim-45166431/

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer