Eva van den Hurk-van t Klooster

In 2014 rondde Eva de opleiding Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam af, waarna zij als Beheerder beeld en geluid bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch (voormalig Stadsarchief Den Bosch) in dienst trad. Al snel zette Eva zich in voor het correct overbrengen van audiovisueel materiaal naar de archiefbewaarplaats, het maken en vastleggen van auteursrechtelijke afspraken en het herinrichten van de beeldbank op basis van die afspraken. Daarnaast verdiepte zij zich in uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ook vertaalde Eva de werkprocessen vanuit haar functie naar een procesmanagementsysteem en is ze bekend met verschillende CMS- en zaaksystemen.

Hoewel Eva graag dingen zelfstandig regelt, betrekt ze altijd anderen bij haar ideeën. Zij haalt graag het beste uit zichzelf en anderen naar boven en ziet samenwerking als dé manier van kennis delen. Kenmerkend voor Eva zijn haar gedrevenheid, leergierigheid en doorzettingsvermogen.   

Eva is sinds 2019 in dienst van DOCFactory. Haar motto: “Archiveren is een kwestie van doen”.

linkedin.com/in/evavandenhurkvantklooster/

Nieuws

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer