Eva van den Hurk-van t Klooster

In 2014 rondde Eva de opleiding Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam af, waarna zij als Beheerder beeld en geluid bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch (voormalig Stadsarchief Den Bosch) in dienst trad. Al snel zette Eva zich in voor het correct overbrengen van audiovisueel materiaal naar de archiefbewaarplaats, het maken en vastleggen van auteursrechtelijke afspraken en het herinrichten van de beeldbank op basis van die afspraken. Daarnaast verdiepte zij zich in uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ook vertaalde Eva de werkprocessen vanuit haar functie naar een procesmanagementsysteem en is ze bekend met verschillende CMS- en zaaksystemen.

Hoewel Eva graag dingen zelfstandig regelt, betrekt ze altijd anderen bij haar ideeën. Zij haalt graag het beste uit zichzelf en anderen naar boven en ziet samenwerking als dé manier van kennis delen. Kenmerkend voor Eva zijn haar gedrevenheid, leergierigheid en doorzettingsvermogen.   

Eva is sinds 2019 in dienst van DOCFactory. Haar motto: “Archiveren is een kwestie van doen”.

linkedin.com/in/evavandenhurkvantklooster/

Nieuws

15.01.2019 Referentie gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft DOCFactory het archiefblok van de voormalige gemeente Bodegraven over de periode 1990-1999 geïnventariseerd, opgeschoond en materieel verzorgd met als doel overdracht naar het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

19.12.2018 Samen in 2018 en samen in 2019

De decembermaand is een periode van (zelf)reflectie. Dat geldt voor iedereen persoonlijk, maar ook voor DOCFactory als bedrijf.
Lees meer

11.12.2018 Referentie Luchtverkeersleiding Nederland

In opdracht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft DOCFactory in 2018 de nieuwe selectielijst vervaardigd. 

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer