Ester van Dooren

Ester van Dooren heeft altijd al iets met bibliotheek en archief gehad. Zo liep zij tijdens haar studie Nieuwe Geschiedenis stage bij het Brabants Historisch Informatie Centrum. Na haar studie heeft Ester bij Stadsarchief Den Bosch gewerkt om onder meer achterstanden weg te werken in de registratie van archief- en bibliotheekbescheiden.

Na dit project heeft Ester bij diverse gemeentes op het statische en semi-statische archief gewerkt. Vervolgens is Ester in 2000 gaan werken op de afdeling Collectie Informatie Centrum van het toenmalige Legermuseum, dat toen nog in Delft zat. Vanwege de fusie met het Luchtmachtmuseum maakte Ester in 2008 de overstap voor een project naar de universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. Meteen daarna ging Ester aan de slag als informatiespecialist audiovisuele en digitale collecties in de Zeeuwse Bibliotheek.

Ester wil haar kennis en kunde op het gebied van informatievoorziening bij DOCFactory inzetten op allerlei wisselende projecten bij verschillende opdrachtgevers. Ze houdt van afwisseling en goed werk afleveren. Tevens vindt Ester het belangrijk om de ontwikkelingen binnen het informatie vakgebied goed bij te houden.

https://linkedin.com/in/✹-ester-van-dooren-✹

Nieuws

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer

31.10.2019 Referentie audit bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft DOCFactory een audit uitgevoerd met als doel het gemeentelijke digitale informatiebeheer te evalueren en, indien nodig, aan te passen. DOCFactory heeft hiervoor gebruik gemaakt van de RODIN-standaard.
Lees meer