Dominique Hermans

Sinds Dominique Hermans de HBO-studie Documentaire Informatievoorziening in 1995 afgerond heeft, is hij actief op het vakgebied van informatiemanagement, Records Management en het bibliotheekwezen.

Als informatiespecialist, bibliothecaris, documentalist, archivaris, DIV-adviseur, docent, records manager én leidinggevende heeft hij veel ervaring opgedaan op alle facetten van het vakgebied. Dominique heeft zijn functies o.a. uitgevoerd voor een telematica-adviesbureau, het verkeers- en vervoersadviesbureau Goudappel Coffeng, Mondriaan GGZ, DSM, SABIC en verschillende overheden.

Tot zijn werkzaamheden behoren o.a. het schrijven van een Handboek Vervanging, begeleiden van digitaliseringstrajecten, papier-onafhankelijk werken, opstellen van informatieprofielen, begeleiden van organisaties bij verandermanagement en coaching.

Tevens is hij mede-auteur van enkele vakpublicaties waaronder het boek “Selectiecriteria voor bewaartermijnen”, uitgegeven door het NVBA.

linkedin.com/in/dominiquehermans30/

Nieuws

02.03.2020 Referentie Werkom

DOCFactory heeft in opdracht van Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend, de archieven van BaanStede (voorganger van Werkom) geordend en bewerkt.

Doel is het te bewaren archief over te dragen aan de openbare archiefbewaarplaats.
Lees meer

10.02.2020 Noord-Hollands Archief ontvangt door DOCFactory bewerkt archief van Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Het Noord-Hollands Archief ontving onlangs het archief van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) te Den Haag. Er is archief bewaard vanaf de oprichting in 1918 tot 2014.
Lees meer

31.01.2020 Nieuw e-boek van Eric Ketelaar verschenen

Op 27 januari 2020 is het nieuwe e-boek, "Archiving People. A Social History of Dutch Archives", verschenen.
Lees meer

29.01.2020 Referentie Veiligheidsregio Hollands Midden

In 2019 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten om alle fysieke documenten digitaal op te slaan; het bestuur keurde het hiervoor benodigde Vervangingsbesluit goed.

DOCFactory heeft de oudere, permanent te bewaren, fysieke stukken geselecteerd, geïnventariseerd en geordend voor overbrenging naar Erfgoed Leiden en Omstreken.
Lees meer

14.11.2019 Referentie HTM

In opdracht van HTM heeft DOCFactory het historisch archief materieel verzorgd, geordend en via een inventaris toegankelijk gemaakt. Doel was het historisch archief over te brengen naar het Haags Gemeentearchief.
Lees meer