Daphne Martin

Daphne Martin heeft in 2007 haar master Nederlandse taal en cultuur met als specialisatie oudere letterkunde behaald. Vervolgens heeft ze enkele jaren als senior medewerker in een boekhandel gewerkt.

In 2010 is ze begonnen aan de deeltijdopleiding Informatiedienstverlening en -management aan de Haagse Hogeschool. Daphne is vanuit haar ambitie om zichzelf verder te ontwikkelen en haar interesse in het vinden, analyseren en ordenen van informatie, gestart met deze opleiding.

Naast haar opleiding heeft Daphne diverse detacheringsopdrachten vervuld op het gebied van document en record management, en binnen het bibliotheekwezen. In februari 2013 is ze cum laude afgestudeerd. In april van hetzelfde jaar is Daphne in dienst getreden bij DOCFactory.

Daphne is een gedreven informatiespecialist;  leergierig en geïnteresseerd in de nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.

Daphne’s motto is: Verandering is de enige constante, meeveranderen de enige optie.

nl.linkedin.com/pub/daphne-martin/2b/251/195

Nieuws

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer

26.03.2019 Referentie TenneT

DOCFactory heeft in opdracht van Offshore Asset Management, onderdeel van netbeheerder TenneT, een geheel nieuwe structuur ontwikkeld en ingericht voor een SharePointsite. Vervolgens heeft DOCFactory alle bestanden geschoond, gemetadateerd en gemigreerd naar deze nieuwe site.
Lees meer

21.03.2019 417e verjaardag Amsterdamse Beurs bekroond met overdracht historische archieven

Woensdag 20 maart jl. vierden Euronext Amsterdam en Stichting Capital Amsterdam (SCA), de bewaker en promotor van het Nederlandse beurserfgoed, de 417e beursverjaardag van de Amsterdamse Beurs.
Lees meer