Daphne Martin

Daphne Martin heeft in 2007 haar master Nederlandse taal en cultuur met als specialisatie oudere letterkunde behaald. Vervolgens heeft ze enkele jaren als senior medewerker in een boekhandel gewerkt.

In 2010 is ze begonnen aan de deeltijdopleiding Informatiedienstverlening en -management aan de Haagse Hogeschool. Daphne is vanuit haar ambitie om zichzelf verder te ontwikkelen en haar interesse in het vinden, analyseren en ordenen van informatie, gestart met deze opleiding.

Naast haar opleiding heeft Daphne diverse detacheringsopdrachten vervuld op het gebied van document en record management, en binnen het bibliotheekwezen. In februari 2013 is ze cum laude afgestudeerd. In april van hetzelfde jaar is Daphne in dienst getreden bij DOCFactory.

Daphne is een gedreven informatiespecialist;  leergierig en geïnteresseerd in de nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied.

Daphne’s motto is: Verandering is de enige constante, meeveranderen de enige optie.

nl.linkedin.com/pub/daphne-martin/2b/251/195

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer