Benjamin Stiphout

Benjamin is voor het eerst met archieven in aanraking gekomen tijdens zijn geschiedenisstudie aan de Universiteit Leiden.

Na afronding van zijn studie in 2008  is hij ingestroomd in de archiefsector als archiefselecteur bij PWAA, een project van de rijksoverheid dat zich heeft gericht op de selectie en bewerking van archieven van diverse ministeries. In aansluiting op PWAA heeft Benjamin ook bij de vervolgprojecten IORA en HVA gewerkt.

Deze projecten vormden gezamenlijk de aanloop tot de in 2011 opgerichte rijksoverheidsorganisatie Doc-Direkt. Als seniormedewerker was Benjamin bij Doc-Direkt verantwoordelijk voor de coördinatie van de archiefbewerkingsprojecten en de inhoudelijke begeleiding van een team van archiefmedewerkers..

In 2012 heeft Benjamin een studie-uitstap naar het buitenland gemaakt. Terug in  Nederland is hij opnieuw in de informatie en archiefsector gaan werken. Via  "Archiefbureau Ruerd de Vries" heeft hij zich gericht op archieven van religieuze instellingen.

Om zijn kennis en ervaring nog meer te verbreden volgde Benjamin tegelijkertijd  diverse cursussen aan de Archiefschool.

In 2015 is Benjamin als informatiespecialist het team van DOCFactory komen versterken.

nl.linkedin.com/pub/benjamin-stiphout/82/662/696

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer