Benjamin Stiphout

Benjamin is voor het eerst met archieven in aanraking gekomen tijdens zijn geschiedenisstudie aan de Universiteit Leiden.

Na afronding van zijn studie in 2008  is hij ingestroomd in de archiefsector als archiefselecteur bij PWAA, een project van de rijksoverheid dat zich heeft gericht op de selectie en bewerking van archieven van diverse ministeries. In aansluiting op PWAA heeft Benjamin ook bij de vervolgprojecten IORA en HVA gewerkt.

Deze projecten vormden gezamenlijk de aanloop tot de in 2011 opgerichte rijksoverheidsorganisatie Doc-Direkt. Als seniormedewerker was Benjamin bij Doc-Direkt verantwoordelijk voor de coördinatie van de archiefbewerkingsprojecten en de inhoudelijke begeleiding van een team van archiefmedewerkers..

In 2012 heeft Benjamin een studie-uitstap naar het buitenland gemaakt. Terug in  Nederland is hij opnieuw in de informatie en archiefsector gaan werken. Via  "Archiefbureau Ruerd de Vries" heeft hij zich gericht op archieven van religieuze instellingen.

Om zijn kennis en ervaring nog meer te verbreden volgde Benjamin tegelijkertijd  diverse cursussen aan de Archiefschool.

In 2015 is Benjamin als informatiespecialist het team van DOCFactory komen versterken.

nl.linkedin.com/pub/benjamin-stiphout/82/662/696

Nieuws

17.04.2019 Gemeente Leiden gunt DOCFactory opdracht na Europese openbare aanbesteding

Na de Europese openbare aanbesteding Opgeruimde Overgang heeft de Gemeente Leiden DOCFactory de opdracht over een van de twee percelen gegund. Perceel 1, onttrekken en bewerken van het archief, betreft een omvangrijke opdracht, waarbinnen al het papieren archief dat zich over vier verschillende locaties bevindt, wordt onttrokken, bewerkt en overgedragen aan het Erfgoedcentrum Leiden en Omstreken.
Lees meer

17.04.2019 Zijn de auteursrechten in uw collectie op orde?

Een van de grootste voordelen van het huidige digitale tijdperk is dat het eenvoudig en tegen geringe kosten mogelijk is om beeldmateriaal en artikelen online te plaatsen. Waar men echter (te) snel aan voorbij gaat is dat dit niet in alle gevallen zomaar is toegestaan.
Lees meer

12.04.2019 Maak een einde aan de informatieovervloed!

Uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar, blijkt dat 28% vaak of altijd last heeft van een overvloed aan informatie.
Lees meer

26.03.2019 Referentie TenneT

DOCFactory heeft in opdracht van Offshore Asset Management, onderdeel van netbeheerder TenneT, een geheel nieuwe structuur ontwikkeld en ingericht voor een SharePointsite. Vervolgens heeft DOCFactory alle bestanden geschoond, gemetadateerd en gemigreerd naar deze nieuwe site.
Lees meer

21.03.2019 417e verjaardag Amsterdamse Beurs bekroond met overdracht historische archieven

Woensdag 20 maart jl. vierden Euronext Amsterdam en Stichting Capital Amsterdam (SCA), de bewaker en promotor van het Nederlandse beurserfgoed, de 417e beursverjaardag van de Amsterdamse Beurs.
Lees meer