Annelies van Geyt

 

Na een opleiding in sociaal-pedagogische hulpverlening en een opleiding accountmanagement kwam Annelies terecht in de wereld van de documentaire informatievoorziening. Daarmee was haar interesse dusdanig gewekt dat Annelies besloot om de LARM-opleiding te volgen. Het afgelopen decennium heeft zij vele projecten uitgevoerd binnen het vakgebied bij de overheid, semi-overheid en het bedrijfsleven. Hierdoor heeft ze in de loop van de jaren een schat aan zeer gevarieerde ervaring opgebouwd. Annelies wordt gekenmerkt door 'hart voor de zaak' in combinatie met een no-nonsense mentaliteit. Nauwkeurigheid en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel ongeacht de aard van het werk. Daarbij bekijkt ze de zaak altijd vanuit verschillende standpunten om zo tot een voor iedereen praktische en werkbare oplossing te komen.

Haar motto: 'optimisme brengt altijd resultaat'

nl.linkedin.com/pub/annelies-van-geyt/11/530/291

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer