Anna Smolders

 

Tijdens haar studie kunstgeschiedenis maakte Anna kennis met ‘het archief’. Haar afstudeerscriptie had het archief van een kunstenaarsvereniging als uitgangspunt. Na deze eerste kennismaking sloeg Anna andere wegen in. Toch heeft het begrip ‘archief’ haar niet losgelaten want ruim 10 jaar geleden besloot zij zich verder te bekwamen in het archiefvak. Sindsdien heeft Anna een brede ervaring opgedaan als informatiespecialist.

Die ervaring is opgedaan in zeer uiteenlopende projecten en bij een breed scala aan (project)organisaties; van historische waterschapsarchieven tot dynamische vergunningendossiers en van archieven van particuliere organisaties tot archieven van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden.

De werkzaamheden hebben zich de afgelopen jaren vooral afgespeeld op het terrein van archiefbewerking: het wegwerken van achterstanden, herordening, selectie en vernietiging en inventarisatietrajecten (volgens de regelen der kunst) . Die ervaring is aangevuld met een record management opleiding en interne cursussen. Wat haar bij al deze projecten aansprak was het uitgangspunt dat je door het aanbrengen van "orde in de chaos" de informatie optimaal kunt laten aansluiten op de vraag van de gebruiker. 

Anna is zorgvuldig, nieuwsgierig, heeft een kritische blik en een brede belangstelling. Motto: combineer oog voor detail en historisch belang met het bewaken van de hoofdzaak; een gebruikersvriendelijk eindresultaat.

nl.linkedin.com/pub/anna-smolders/60/363/9bb

Nieuws

19.07.2019 Impressie DOCFactory zomerbijeenkomst in Louwman Museum

20 juni jl. vond de zomerbijeenkomst van DOCFactory in het Louwman Museum te Den Haag plaats.
Lees meer

26.06.2019 Referentie Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

In opdracht van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH) heeft DOCFactory met de RODIN-standaard een audit uitgevoerd, waarbij de gehele afdeling Informatiemanagement onder de loep is genomen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

21.06.2019 Referentie BEL Combinatie

In opdracht van de BEL Combinatie, de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, heeft DOCFactory archieven geselecteerd, bewerkt, beschreven en materieel verzorgd, zodat ze konden worden overgedragen en aan het publiek ter beschikking worden gesteld. 

Het betrof de archieven van de gemeenten Laren en Blaricum, met als looptijd 1990-1999, die in 2019 dienden te worden overgebracht naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Lees meer

08.05.2019 Archiefdagen 2019 in Gouda

Jaarlijks organiseert KVAN/BRAIN in samenwerking met allerlei groepen van actieve archiefprofessionals* de Archiefdagen. Dit jaar vinden de dagen plaats in Gouda.
Lees meer

01.05.2019 Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman

In opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine - Louis Koopman heeft DOCFactory het archief het geïnventariseerd en geschoond.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer