Anna Smolders

 

Tijdens haar studie kunstgeschiedenis maakte Anna kennis met ‘het archief’. Haar afstudeerscriptie had het archief van een kunstenaarsvereniging als uitgangspunt. Na deze eerste kennismaking sloeg Anna andere wegen in. Toch heeft het begrip ‘archief’ haar niet losgelaten want ruim 10 jaar geleden besloot zij zich verder te bekwamen in het archiefvak. Sindsdien heeft Anna een brede ervaring opgedaan als informatiespecialist.

Die ervaring is opgedaan in zeer uiteenlopende projecten en bij een breed scala aan (project)organisaties; van historische waterschapsarchieven tot dynamische vergunningendossiers en van archieven van particuliere organisaties tot archieven van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden.

De werkzaamheden hebben zich de afgelopen jaren vooral afgespeeld op het terrein van archiefbewerking: het wegwerken van achterstanden, herordening, selectie en vernietiging en inventarisatietrajecten (volgens de regelen der kunst) . Die ervaring is aangevuld met een record management opleiding en interne cursussen. Wat haar bij al deze projecten aansprak was het uitgangspunt dat je door het aanbrengen van "orde in de chaos" de informatie optimaal kunt laten aansluiten op de vraag van de gebruiker. 

Anna is zorgvuldig, nieuwsgierig, heeft een kritische blik en een brede belangstelling. Motto: combineer oog voor detail en historisch belang met het bewaken van de hoofdzaak; een gebruikersvriendelijk eindresultaat.

nl.linkedin.com/pub/anna-smolders/60/363/9bb

Nieuws

26.11.2018 Referentie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit heeft DOCFactory verzocht de basis te leggen voor verdere digitalisering van de informatiehuishouding.
Lees meer

31.10.2018 Referentie Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft DOCFactory verzocht de archieven van de waterschappen  De Oude Rijnstromen en Groot-Haarlemmermeer te inventariseren en materieel te verzorgen.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer

08.10.2018 Heritage Speed Date met DOCFactory

DOCFactory is onder meer gespecialiseerd in projecten die betrekking hebben op bedrijfshistorische collecties (ook wel corporate heritage genoemd).

DOCFactory ondersteunt u daarbij op de volgende niveaus:

  • Strategische advisering, zoals het definiëren van visie, missie, doelstellingen en organisatie van een op te zetten bedrijfscollectie, al dan niet in groter bedrijfsverband;
  • Tactische advisering, zoals het opstellen van een collectieplan, selectie van een collectiebeheersysteem en personele invulling;
  • Operationele uitvoering, zoals het (ondersteunen bij het) daadwerkelijk verkrijgen, verzorgen en tentoonstellen van items die tot de bedrijfscollectie behoren.
    Lees meer
01.10.2018 De informatiehuishouding verandert

Dat is het geluid dat we al vele jaren horen. Ja, de verdergaande digitalisering heeft stevige veranderingen teweeggebracht in het informatiebeheer: van een eenvoudige postregistratie via het DMS en het zaaksysteem naar Zaaksuites en Enterprise CMS-sen.
Lees meer

20.03.2018 Referentie gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft DOCFactory verzocht een viertal  archieven uit de jaren 1989-2000 te selecteren, te bewerken, te inventariseren en aldus gereed te maken voor overdracht aan het Regionaal Archief Alkmaar.

U treft de referentie aan onder de tab Referenties.
Lees meer